Week 41/43

De herfst is alweer aangebroken, in de komende twee weken (drie, met een weekje herfstvakantie tussendoor), hebben we weer een nieuw thema!

Waar gaan we het over hebben? Het verdedigen op onze eigen helft

Wat willen we bereiken? Dat de spelers beter worden in het hanteren van de verdedigende houding, waardoor we meer ballen afpakken

Welk spelprincipe behandelen we? Dat de ruimtes zo klein mogelijk worden gehouden

Welk fysiek aspect behandelen we? We zijn bezig met de kracht van de spelers

Bijzonder: Train minimaal 1x tien minuten op standaardsituaties in het verdedigen de aankomende twee weken

Hoe werkt het? Hieronder vind je twee voorbeeld trainingen in dit thema. De opbouw van de training is als volgt:

 1. Warming – up 
 2. Oefening 1 
 3. Oefening 2
 4. Toepassen in partij 

Het onderdeel partij hebben we niet uitgewerkt. In onderdeel 1,2 en 3 werken we telkens twee oefenvormen per ‘deel’ uit. Zo kun je in de komende twee weken kiezen en eventueel oefeningen herhalen, afhankelijk van het niveau van je eigen groep.

Veel plezier met je training!

1. Warming up vorm: stoeien (vorm 1)
Materialen: Gebruik een lijn (zij-achter, midden, 16 meter lijn)
Afstand: Zet twee spelers recht tegenover elkaar met de lijn in het midden
Hoe werkt het? Spelers liggen in opdruk stand tegenover elkaar. Ze proberen elkaar plat op de grond te krijgen door de armen van de ander weg te trekken. 
Leuker maken? Werk met ‘move up, move down’. Heb je gewonnen, ga je een tweetal naar rechts, heb je verloren een tweetal naar links. Zo krijg je ook passende niveau groepen.  Je kan ook ‘verplichten’ dat 1 v/d twee benen over elkaar zitten (zie video)
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie. Potje per twee tal duurt gemiddeld 30/45 seconden. Totale tijd oefening is vaak zo’n 5 tot 10 minuten. 
Inhoud: Span je buikspieren aan, gebruik je kracht uit je bovenarmen, zoek een juist moment ‘om aan te vallen’
1. Warming up vorm: stoeien (vorm 2)
Materialen: Geen, gebruik bij voorkeur een zachte ondergrond.
Afstand: Zie video.
Hoe werkt het? Één speler ligt met zijn buik op de grond met zijn armen langs zijn lichaam. De ander zit op zijn knieën en probeert door aan armen, buik en schouders vast te pakken de ander op zijn rug te krijgen. De gene die ‘verdedigd’ mag draaien, als zijn armen maar langs zijn lichaam blijven. Als de ander op zijn rug ligt, heb je gewonnen. Hierna wisselen de rollen.
Leuker maken? Werk met ‘move up, move down’. Heb je gewonnen, ga je naar rechts, heb je verloren naar links. Zo krijg je ook passende niveau groepen.
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie. Potje per twee tal duurt 30/45 seconden. Totale tijd oefening is vaak zo’n 5 tot 10 minuten. 
Belangrijk: Je mag alleen aan de ander zijn armen, schouder en buik komen. Kietelen is niet toegestaan. Als de ander ‘stop’ zegt, stop je meteen.
Inhoud: Span je buikspieren aan, gebruik je kracht uit je bovenarmen, wil het potje winnen! 
1. Warming up vorm: stoeien (bonus)
Materialen: Geen, gebruik bij voorkeur een zachte ondergrond.
Afstand: Zie video.
Hoe werkt het? Één speler heeft een bal in zijn handen en moet zitten op de grond. De ander probeert de bal af te pakken. Degene die na 30 seconden de bal in zijn handen heeft, wint. 
Leuker maken? Werk met ‘move up, move down’. Heb je gewonnen, ga je naar rechts, heb je verloren naar links. Zo krijg je ook passende niveau groepen.
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie. Potje per twee tal duurt 30 seconden. Totale tijd oefening is vaak zo’n 5 tot 10 minuten. 
Belangrijk: Je mag niet aan het hoofd van de ander komen en kietelen is ook niet toegestaan. Als de ander ‘stop’ zegt, stop je meteen.
Inhoud: Span je buikspieren aan, gebruik je kracht uit je bovenarmen, wil het potje winnen!
2. Oefenvorm 1: 1vs1 lijndribbel (vorm 1)
Materialen: Gebruik 6 pionnen voor het uitzetten van het veld per organisatie.
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie. Vak: 8/10 meter breed, 20 meter lang. Middenlijn op 10 meter.
Hoe werkt het? De spelers staan tegen over elkaar, dit hoeft niet met hesje. De ene zijde dribbelt in en begint met aanvallen, de ander verdedigd. De spelers kunnen scoren door over de lijn van de ander te dribbelen.
Leuker maken? Werk met ‘move up, move down’. Heb je gewonnen, ga je naar rechts, heb je verloren naar links. Zo krijg je ook passende niveau groepen. Beloon het verdedigen op eigen helft: afgepakt en gescoord? Dubbele punten.
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15 minuten
Inhoud: Sta in je verdedigende houding, dwing de tegenstander naar een kant (of het midden), kies je moment om druk te geven (trigger= bal stuit op bij tegenstander, tegenstander speelt de bal verkeerd voor zich uit, tegenstander is in een hoek).
2. Oefenvorm 1: K+1 vs K+1 (vorm 2)
Materialen: Gebruik 6 pionnen voor het uitzetten van het veld per organisatie en 2 doelen (heb je geen keepers? gebruik dan kleine doeltjes en speel de vorm zonder keepers).
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie. Vak: 12 meter breed, 20/25 meter lang. Middenlijn op de helft.
Hoe werkt het? De spelers spelen 1vs1. Als de bal uit is of er is gescoord start de andere partij met bal, waar zij in dribbelen vanaf de middenlijn. De verdediger start van achter het doel en zo krijg je een 1vs1 met de nadruk op het verdedigen op eigen helft.
Leuker maken? Voer een punten systeem in (bijvoorbeeld wie als eerste …. heeft wint). Geef vooral veel complimenten en beloon het verdedigen op eigen helft: afgepakt en gescoord? Dubbele punten!
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15 minuten
Inhoud: Sta in je verdedigende houding, dwing de tegenstander naar een kant (of het midden), kies je moment om druk te geven (trigger= bal stuit op bij tegenstander, tegenstander speelt de bal verkeerd voor zich uit, tegenstander is in een hoek).
3. 2 vs 1 met de nadruk op het verdedigen op eigen helft (vorm 1)
Materialen: Gebruik 6 pionnen voor het uitzetten van het veld per organisatie en 2 doelen (of kleine doelen).
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie. Vak: 15 meter breed, 25/30 meter lang. Middenlijn op de helft.
Hoe werkt het? Het tweetal dribbelt in met bal en probeert op hoog tempo op de andere helft te komen. De verdediger probeert de bal af te pakken. Lukt dit kan hij scoren aan de overkant. Is de bal uit of is er gescoord dan start het andere team met bal in overtal en wisselen dus de rollen.
Leuker maken? Voer een punten systeem in (bijvoorbeeld wie als eerste …. heeft wint). Geef vooral veel complimenten en beloon het verdedigen op eigen helft: afgepakt en gescoord? Dubbele punten!
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 20 minuten
Inhoud: Sta in je verdedigende houding, dwing de tegenstander naar een kant (of het midden), kies je moment om druk te geven (trigger= bal stuit op bij tegenstander, tegenstander speelt de bal verkeerd voor zich uit, tegenstander is in een hoek).
3. 2 vs 1 met de nadruk op het verdedigen op eigen helft (vorm 2)
Materialen: Gebruik 6 pionnen voor het uitzetten van het veld per organisatie en 2 doelen (of kleine doelen).
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie. Vak: 16/18 meter breed, 30 meter lang. Middenlijn op de helft.
Hoe werkt het? Het drietal dribbelt in met bal en probeert op hoog tempo op de andere helft te komen. De verdedigers proberen de bal af te pakken. Lukt dit dan kunnen ze scoren aan de overkant. Is de bal uit of is er gescoord dan start het andere team met bal in overtal en wisselen dus de rollen.
Leuker maken? Voer een punten systeem in (bijvoorbeeld wie als eerste …. heeft wint). Geef vooral veel complimenten en beloon het verdedigen op eigen helft: afgepakt en gescoord? Dubbele punten!
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 20 minuten
Inhoud: Sta in je verdedigende houding, dwing de tegenstander naar een kant (of het midden), kies je moment om druk te geven (trigger= bal stuit op bij tegenstander, tegenstander speelt de bal verkeerd voor zich uit, tegenstander is in een hoek), geef elkaar rugdekking, houdt de ruimtes klein.

Week 39/40

De evaluatie week zit erop, we gaan aan de slag met een nieuw onderwerp!

Waar gaan we het over hebben? Het omschakelen van aanvallen naar verdedigen

Wat willen we bereiken? Dat de spelers sneller gaan omschakelen van het aanvallen naar het verdedigen, waarbij ze druk geven op de bal

Welk spelprincipe behandelen we? Grip krijgen op de bal

Welk fysiek aspect behandelen we? We zijn bezig met de wendbaarheid van spelers

Bijzonder: Train minimaal 1x op een andere ondergrond de aankomende twee weken (straat, zand, gras, etc.)

Hoe werkt het? Hieronder vind je twee voorbeeld trainingen in dit thema. De opbouw van de training is als volgt:

 1. Warming – up 
 2. Oefening 1 
 3. Oefening 2
 4. Toepassen in partij 

Het onderdeel partij hebben we niet uitgewerkt. In onderdeel 1,2 en 3 werken we telkens twee oefenvormen per ‘deel’ uit. Zo kun je in de komende twee weken kiezen en eventueel oefeningen herhalen, afhankelijk van het niveau van je eigen groep.

Veel plezier met je training!

1. Warming up vorm: wendbaarheid (vorm 1)
Materialen: gebruik 10 pionnetjes, zie video.
Afstand: Afstand tussen gele pionnen = 16 meter. Afstand tussen de blauwe pionnen = 4 meter.
Hoe werkt het? Spelers staan tegenover elkaar. Er is een aanvaller en een verdediger. De aanvaller mag bepalen wanneer hij over de blauwe pionnen heen springt. Nadat hij over de pionnen is gesprongen komt de verdediger het veld in. De aanvaller probeert, zonder dat hij getikt wordt door de verdediger, door de gele pionnen te rennen. De verdediger probeert de aanvaller te tikken voordat hij door de gele pionnen rent. Hierna wisselen de rollen.
Leuker maken? Laat de spelers punten bijhouden en speel tot een bepaald aantal (6 punten is aan te raden).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie zo’n 5 tot 10 minuten.
Inhoud: Zet af met je tenen, maak grote passen, hou je rug recht , borst vooruit.
1. Warming up vorm: wendbaarheid (vorm 2)
Materialen: gebruik 12 pionnetjes, zie video.
Afstand: Afstand van het poortje = 2 meter. Totale breedte = 10 meter. Zie video.
Hoe werkt het? Spelers werken een parcour af, waarbij er drie variaties zijn: 1. recht vooruitlopen, 2: schuin vooruit lopen en 3: recht en schuin vooruit lopen. Maak groepjes van 6/8. Zet de oefening eventueel dubbel uit.
Leuker maken? Laat 2 spelers tegelijkertijd starten en maak er een wedstrijdje van.
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie zo’n 5 tot 10 minuten.
Inhoud: Zet af met je tenen, maak grote passen, hou je rug recht, borst vooruit.
1. Warming up vorm: wendbaarheid (bonus)
Materialen: gebruik 4 pionnen van verschillende kleuren en 6 pionnen om een lijn uit te zetten.
Afstand: Afstand van het vierkant = 4×4 meter. Aan beide uiteindes (vanaf de oranje en blauwe pionnen naar links en de witte en gele pionnen naar rechts) is de lengte 7 meter.
Hoe werkt het? De trainer geeft de spelers een ‘commando’. Spelers raken of de pion aan doordat de trainer een kleur roept of een fysiek opdracht (zoals zitten, liggen, op je zij, opdruk stand, plank stand, etc.). Op het moment dat de trainer lijn 1 of lijn 2 roept, is degene die als eerste over die lijn gaat de winnaar.
Leuker maken? Wissel het af. Arbeid rust verhouding kan prima 1/3 zijn. Je kan dan teams maken en de teampunten optellen (dus 4 groepjes van 1/2/3 spelers, afhankelijk van je aantallen).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie zo’n 5 tot 10 minuten.
Inhoud: Zet af met je tenen , maak grote passen, hou je rug recht, borst vooruit.
2. Oefenvorm : 2 vs 2 met omschakelen van aanvallen naar verdedigen (vorm 1)
Materialen: Gebruik 6 pionnen om je veld af te bakenen en twee (kleine) doelen.
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie 16 meter breed, 30 meter lang.
Hoe werkt het? Er dribbelt een 2-tal in met bal tegen een 2-tal zonder bal. Er wordt vervolgens 2 vs 2 gespeeld. Als de bal uit is of er is gescoord gaat het team wat startte in het verdedigen eruit. Een nieuw tweetal dribbelt in. Het tweetal wat als eerste aanviel, gaat nu verdedigen. Zie video.
Leuker maken? Afstanden kleiner/groter maken tussen de pionnen, zorg voor een hoog tempo! Werk ook met punten (het team wat als eerste zoveel punten heeft, wint).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15 minuten
Inhoud: Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doel, blijf op je voorvoeten bewegen, geef elkaar rugdekking, verdedig de as.

2.
2vs2 met nadruk op het omschakelen van aanvallen naar verdedigen
(vorm 2)
Materialen: 
Gebruik twee kleine doeltjes en 6 pionnen voor het afbakenen van het veld per organisatie
Afstand: 
Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 20 meter breed en 30 meter lang
Hoe werkt het? Er word 2 vs 2 gespeeld. (in team verband). Als je een tegen doelpunt krijgt moet je het veld meteen verlaten. Als je scoort moet je een rondje rennen om het doel heen, alvorens je weer mag meedoen. Bij een uit bal begint het andere team met bal.
Leuker maken? 
Zorg in eerste instantie voor dat het spel goed loopt en de spelers de oefening begrijpen. Als dit goed gaat kun je met een punten systeem werken (team die als eerst … punten heeft, wint)
Tijd: 
Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15 tot 20 minuten
Inhoud: Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doel, blijf op je voorvoeten bewegen, geef elkaar rugdekking , verdedig de as.
3. Oefenvorm : K+ 4 vs K+3 met de nadruk op het omschakelen van aanvallen naar verdedigen(vorm 1)
Materialen: Gebruik 6 pionnen om je veld af te bakenen en twee (kleine) doelen.
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie 30 meter breed, 30 meter lang.
Hoe werkt het? Keeper van het overtal start met de bal. Als de bal uit is of er is gescoord dan start de bal bij de ploeg voor wie de bal is bij de keeper. Zie verder de video.
Leuker maken? Afstanden kleiner/groter maken tussen de pionnen, zorg voor een hoog tempo! Werk ook met punten (het team wat als eerste zoveel punten heeft, wint).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15/20 minuten
Inhoud: Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doel, blijf op je voorvoeten bewegen, geef elkaar rugdekking , verdedig de as.
3. Oefenvorm : K+ 4 vs K+4 met de nadruk op het omschakelen van aanvallen naar verdedigen (vorm 2)
Materialen: 
Gebruik 6 pionnen om je veld af te bakenen en twee (kleine) doelen.
Afstand: 
Afhankelijk van je leeftijdscategorie 30 meter breed, 30 meter lang.
Hoe werkt het? 
Keeper van het overtal start met de bal. Als de bal uit is of er is gescoord dan start de bal bij de ploeg voor wie de bal is bij de keeper. Zie verder de video.
Leuker maken?
 Afstanden kleiner/groter maken tussen de pionnen, zorg voor een hoog tempo! Werk ook met punten (het team wat als eerste zoveel punten heeft, wint).
Tijd: 
Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15/20 minuten
Inhoud: 
Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doel, blijf op je voorvoeten bewegen, geef elkaar rugdekking , verdedig de as.

Week 39/40

De evaluatie week zit erop, we gaan aan de slag met een nieuw onderwerp!

Waar gaan we het over hebben? Het omschakelen van aanvallen naar verdedigen

Wat willen we bereiken? Dat de spelers sneller gaan omschakelen van het aanvallen naar het verdedigen, waarbij ze druk geven op de bal

Welk spelprincipe behandelen we? Grip krijgen op de bal

Welk fysiek aspect behandelen we? We zijn bezig met de wendbaarheid van spelers

Bijzonder: Train minimaal 1x op een andere ondergrond de aankomende twee weken (straat, zand, gras, etc.)

Hoe werkt het? Hieronder vind je twee voorbeeld trainingen in dit thema. De opbouw van de training is als volgt:

 1. Warming – up 
 2. Oefening 1 
 3. Oefening 2
 4. Toepassen in partij 

Het onderdeel partij hebben we niet uitgewerkt. In onderdeel 1,2 en 3 werken we telkens twee oefenvormen per ‘deel’ uit. Zo kun je in de komende twee weken kiezen en eventueel oefeningen herhalen, afhankelijk van het niveau van je eigen groep.

Veel plezier met je training!

1. Warming up vorm: wendbaarheid (vorm 1)
Materialen: gebruik 10 pionnetjes, zie video.
Afstand: Afstand tussen gele pionnen = 16 meter. Afstand tussen de blauwe pionnen = 4 meter.
Hoe werkt het? Spelers staan tegenover elkaar. Er is een aanvaller en een verdediger. De aanvaller mag bepalen wanneer hij over de blauwe pionnen heen springt. Nadat hij over de pionnen is gesprongen komt de verdediger het veld in. De aanvaller probeert, zonder dat hij getikt wordt door de verdediger, door de gele pionnen te rennen. De verdediger probeert de aanvaller te tikken voordat hij door de gele pionnen rent. Hierna wisselen de rollen.
Leuker maken? Laat de spelers punten bijhouden en speel tot een bepaald aantal (6 punten is aan te raden).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie zo’n 5 tot 10 minuten.
Inhoud: Zet af met je tenen (punaise in je hak), maak grote passen (snel thuis), hou je rug recht (als een plank), borst vooruit (als een beer).
1. Warming up vorm: wendbaarheid (vorm 2)
Materialen: gebruik 12 pionnetjes, zie video.
Afstand: Afstand van het poortje = 2 meter. Totale breedte = 10 meter. Zie video.
Hoe werkt het? Spelers werken een parcour af, waarbij er drie variaties zijn: 1. recht vooruitlopen, 2: schuin vooruit lopen en 3: recht en schuin vooruit lopen. Maak groepjes van 6/8. Zet de oefening eventueel dubbel uit.
Leuker maken? Laat 2 spelers tegelijkertijd starten en maak er een wedstrijdje van.
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie zo’n 5 tot 10 minuten.
Inhoud: Zet af met je tenen (punaise in je hak), maak grote passen (snel thuis), hou je rug recht (als een plank), borst vooruit (als een beer).
1. Warming up vorm: wendbaarheid (bonus)
Materialen: gebruik 4 pionnen van verschillende kleuren en 6 pionnen om een lijn uit te zetten.
Afstand: Afstand van het vierkant = 4×4 meter. Aan beide uiteindes (vanaf de oranje en blauwe pionnen naar links en de witte en gele pionnen naar rechts) is de lengte 7 meter.
Hoe werkt het? De trainer geeft de spelers een ‘commando’. Spelers raken of de pion aan doordat de trainer een kleur roept of een fysiek opdracht (zoals zitten, liggen, op je zij, opdruk stand, plank stand, etc.). Op het moment dat de trainer lijn 1 of lijn 2 roept, is degene die als eerste over die lijn gaat de winnaar.
Leuker maken? Wissel het af. Arbeid rust verhouding kan prima 1/3 zijn. Je kan dan teams maken en de teampunten optellen (dus 4 groepjes van 1/2/3 spelers, afhankelijk van je aantallen).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie zo’n 5 tot 10 minuten.
Inhoud: Zet af met je tenen (punaise in je hak), maak grote passen (snel thuis), hou je rug recht (als een plank), borst vooruit (als een beer).
2. Oefenvorm : 1 vs 1 in het omschakelen van aanvallen naar verdedigen (vorm 1)
Materialen: Gebruik 6 pionnen om het veld af te bakenen (oranje pionnen) en twee kleine doeltjes.
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie is de afstand van het veld 16 meter breed en 20 meter lang.
Hoe werkt het? Er start een speler die eerst mag scoren. Nadat hij heeft gescoord (of dat de bal uit is) moet hij meteen verdedigen. Zodra de bal uit is of degene voor je heeft gescoord, mag de ander beginnen met spelen.
Leuker maken? Laat de spelers punten bijhouden en speel tot een bepaald aantal (10 punten is aan te raden).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 10/15 minuten
Inhoud: Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doeltje, blijf op je voorvoeten bewegen.
2. Oefenvorm : 1 vs 1 in het omschakelen van aanvallen naar verdedigen (vorm 2)
Materialen: Gebruik 9 pionnen om het veld af te bakenen en twee kleine doeltjes, zoals op de video te zien.
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie is de afstand van het veld 16 meter breed en 20 meter lang.
Hoe werkt het? Er wordt 1 vs 1 gespeeld. Als de verdediger de bal afpakt kan hij scoren door over de lijn te dribbelen. Als de bal uit is of er is gescoord, wordt de aanvaller meteen verdediger in het veldje naast hem. Je draait met de klok mee.
Leuker maken? Laat de spelers punten bijhouden en speel tot een bepaald aantal (10 punten is aan te raden).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 10/15 minuten
Inhoud: Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doel, blijf op je voorvoeten bewegen.
3. Oefenvorm : 2 vs 2 met omschakelen van aanvallen naar verdedigen (vorm 1)
Materialen: Gebruik 6 pionnen om je veld af te bakenen en twee (kleine) doelen.
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie 16 meter breed, 30 meter lang.
Hoe werkt het? Er dribbelt een 2-tal in met bal tegen een 2-tal zonder bal. Er wordt vervolgens 2 vs 2 gespeeld. Als de bal uit is of er is gescoord gaat het team wat startte in het verdedigen eruit. Een nieuw tweetal dribbelt in. Het tweetal wat als eerste aanviel, gaat nu verdedigen. Zie video.
Leuker maken? Afstanden kleiner/groter maken tussen de pionnen, zorg voor een hoog tempo! Werk ook met punten (het team wat als eerste zoveel punten heeft, wint).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15/20 minuten
Inhoud: Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doel, blijf op je voorvoeten bewegen, geef elkaar rugdekking (touwtje maken), verdedig de as.
3. Oefenvorm : K+3 vs K+3 met omschakelen van aanvallen naar verdedigen (vorm 2)
Materialen: Gebruik 6 pionnen om je veld af te bakenen, 8 pionnen om dribbel poortjes te maken (op de video worden kleine doeltjes gebruikt om de bedoeling duidelijk te maken) en twee doelen.
Afstand: Afhankelijk van je leeftijdscategorie 20 meter breed en 30 meter lang.
Hoe werkt het? Er dribbelt een 3-tal in met bal tegen een 3- tal zonder bal. Er wordt vervolgens 3 vs 3 gespeeld richting de dribbel poortjes (kleine doeltjes op de video). Als de bal uit is of er is gescoord, speelt de trainer de bal in op het team wat startte als verdediger. Er wordt nu 3 vs 3 gespeeld richting de grote doelen (eventueel met keeper). Als de bal vervolgens weer uit is of er is gescoord, start het spel opnieuw.
Leuker maken? Afstanden kleiner/groter maken tussen de pionnen, zorg voor een hoog tempo! Werk ook met punten (het team wat als eerste zoveel punten heeft, wint).
Tijd: Afhankelijk van je leeftijdscategorie: 15/20 minuten
Inhoud: Meteen omschakelen naar het verdedigen, druk geven op de bal, weg dwingen van het doel, blijf op je voorvoeten bewegen, geef elkaar rugdekking (touwtje maken), verdedig de as.